Şirketimizin halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmış olup, başvuru dosyamızda yer alan Başvuru İzahnamesi ve Fon Kullanım Yeri Raporu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı dosyalarına yandaki menüden ulaşabilirsiniz.

Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. (Enterprise) olarak şirketimizce 1.000.000.000 TL'ye (Bir Milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, farklı vadelerde yönetim sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikalarının ihraç edilmesine, bu kira sertifikalarının yurtiçinde tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılan kira sertifikası ihraçları için 24.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan ihraç tavanı başvurumuz 27.10.2023 tarihinde onaylanmış olup, SPK Onaylı İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 24/02/2022 tarihinde uygulamaya koyduğu 'Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi'ne (Rehber) ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Çerçeve Belgesi, Çerçeve Belgesi'nin Rehber ve uluslararası standartlar ile uyumlu olduğuna ilişkin İkinci Taraf Görüşü ve ihraca dayanak oluşturacak işlemlerin hukuki risk taşıyıp taşımadığına ilişkin Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.